1887

Browse by: "PRE-2010"

Index

Title Index

Year Index

/search?value51=igo%2Fncm&value6=2009&sortDescending=true&value5=1850&value53=status%2F50+OR+status%2F100&value52=theme%2Fncm-31&value7=&value2=&option7=&option60=dcterms_type&value4=subtype%2Freport+OR+subtype%2Fbook+OR+subtype%2FissueWithIsbn&value60=subtype%2Fbookseries&option5=year_from&value3=&option6=year_to&publisherId=%2Fcontent%2Figo%2Fncm&option3=&option52=pub_themeId&sortField=prism_publicationDate&option4=dcterms_type&option53=pub_contentStatus&option51=pub_igoId&option2=&operator60=NOT
The Nordic consumer organisations - government agencies and authorities - have collaborated on educational issues since the 1960s. Over the last ten years, collaboration in the sector of consumer education has been extended to the Baltic States. For...
The Next Big Thing? Trends Shaping Nordic Innovation is written for people interested in and working with the issues of innovation, economic development, globalisation and climate change, and how these issues impact on companies and industries, and...
 • 19 Jun 2009
 • Erlendur S. Baldursson, Vuokko Karsikas, Kirsti Kuivajärvi, Torfinn Langelid, Marianne Mäki, Kaj Raundrup, Svenolov Svensson
 • Pages: 223
Since the 1970s, a variety of multilateral environmental agreements have been created to promote the conservation and sustainable use of biodiversity. However, these institutions have not been created systematically, but rather on an ad hoc basis as...
 • 14 Apr 2009
 • Nordic Council of Ministers
 • Pages: 107
This is the first report to compare the teacher-training programmes in all of the Nordic countries. The main purposes of this comparative study are to create the basis for exchanges of information and to encourage mutual inspiration and learning. The...
 • 05 Dec 2008
 • Arve Asbjørnsen, Åge Diseth, Ole-Johan Eikeland, Helgi Gunnlaugsson, Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Leena Koski, Peter Koudahl, Terje Manger, Bogi Ragnarsson, Stefan Samuelsson
 • Pages: 191
I denne rapporten presenteres resultatene fra den første felles nordiske kartleggingen av utdanningsnivå, deltakelse i utdanning og motivasjon for utdanning hos innsatte i nordiske fengsler. Mellom seks og elleve prosent av de innsatte har i følge de...
 • 25 Nov 2008
 • Jan Hylén, Torbjörn Skarin
 • Pages: 86
Författarna till föreliggande syntesrapport har försökt identifiera de faktorer som antas komma att påverka utbildningssystemen, samt i vilken riktning påverkan sker. Framtiden kan beskrivas som trolig eller möjlig, hotfull eller önskvärd. Ju större...
 • 27 Oct 2008
 • Nordic Council of Ministers
 • Pages: 432
I rapporten behandlas ungdomars etablerings- och försörjningsvillkor i Norden mot bakgrund av ländernas olika system för att organisera yrkesutbildning och arbetsmarknadspolitik. De nordiska länderna behandlas ofta som enhetliga ur välfärdspolitisk...
 • 31 Oct 2007
 • Nordic Council of Ministers
 • Pages: 158
Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet gennem en veltilrettelagt voksen- og efteruddannelsesindsats, er blevet et vigtigt tema, for det enkelte menneske, for arbejdspladserne og uddannelsesinstitutionerne, og for de parter...
 • 16 Oct 2007
 • Nordic Council of Ministers
 • Pages: 127
I de seneste år har der været en stigende debat om læsefærdigheder, læsning og skrivning, i Norden og for øvrigt også mange andre steder i verden. Norden har deltaget i nogle omfattende internationale undersøgelser af læsefærdigheder og læsevaner....
 • 29 Aug 2007
 • Gudmundur B. Kristmundsson
 • Pages: 72
Formålet med denne kortlægning er at samle oplysninger om undervisningen i læse- og skrivefærdigheder ved læreruddannelserne i Norden og derigennem give et overblik over, hvordan de nordiske lande i sine læreruddannelser gennemfører de seneste...
Rapporten belyser omfanget af læsevanskeligheder blandt voksne i Sverige, Danmark, Norge, Finland og Island - med særligt henblik på kortuddannede. Der gives en oversigt over de vigtigste tilbud og tiltag for denne gruppe samt en beskrivelse og...
 • 13 Oct 2006
 • Lisbeth Lentz, Charlotte Rotbøll
 • Pages: 93
Læsefærdigheder er helt centrale for samfund som de nordiske, særligt når man søger at etablere sig som videnssamfund. Dette studie konstaterer, at eleverne fra de nordiske lande ikke er lige gode til at læse. Der konkluderes endvidere en interessant...
Højere uddannelse har en stadig stigende betydning for de nordiske landes vidensbase og dermed økonomiske udvikling. Øget nordisk samarbejde, specialisering og arbejdsdeling mellem nordiske universiteter er én måde at styrke uddannelsessystemet på....
 • 06 Nov 2005
 • Ljunggren Synnøve
 • Pages: 240
I den här antologin beskrivs hur man arbetat för att förstärka kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten i de nordiska länderna under senare år. Dels ges översiktliga beskrivningar från varje land, dels ges exempel på lokala projekt. Av...
 • 18 Aug 2005
 • Häkkinen Kaisa, Olsen Carl Christian, Sletten Iben Stampe, Svonni Mikael, Torp Arne
 • Pages: 128
Nordens språk med rötter och fötter är en saklig och levande presentation av språk som har en lång historia i Norden: de skandinaviska språken, öspråken isländska och färöiska samt samiska, grönländska och finska. Boken handlar om hur språken är...
Danish, Norwegian, Icelandic
 • 18 Aug 2005
 • Häkkinen Kaisa, Olsen Carl Christian, Sletten Iben Stampe, Svonni Mikael, Torp Arne
 • Pages: 128
Har alle folk i Norden engang kunnet forstå hinanden uden videre? Hvornår og hvordan forandrede det urnordiske sprog sig til de moderne sprog islandsk, færøsk, norsk, svensk og dansk? Og hvorfor regnes finsk, samisk og grønlandsk ikke med til de...
Icelandic, Swedish, Norwegian
 • 18 Aug 2005
 • Häkkinen Kaisa, Olsen Carl Christian, Sletten Iben Stampe, Svonni Mikael, Torp Arne
 • Pages: 128
Skildu allir íbúar Norðurlandanna einu sinni hver annan án nokkurra vandkvæða? Hvernig og hvenær þróuðust frumnorrænu málin í nútíma málin íslensku, færeysku, norsku, sænsku og dönsku? Hvers vegna teljast finnska, samíska og grænlenska ekki til...
Swedish, Danish, Norwegian
 • 18 Aug 2005
 • Häkkinen Kaisa, Olsen Carl Christian, Sletten Iben Stampe, Svonni Mikael, Torp Arne
 • Pages: 128
Har alle folk i Norden en gang kunnet forstå hverandre uten videre? Når og hvordan forandret det urnordiske språket seg til de moderne språkene islandsk, færøsk, norsk, svensk og dansk? Og hvorfor regnes finsk, samisk og grønlandsk ikke med til de...
Icelandic, Swedish, Danish
 • 03 May 2005
 • Nordic Council of Ministers
 • Pages: 218
In 1999, the nordic council adopted a recommendation on prison education in a Nordic perspective. In September 2001, a Nordic project group was appointed to carry out a study, with representatives from the Prison and Probation Service and the...
This report presents the main outcomes of a study on internationalization in higher education in the Nordic countries, funded by the Nordic Council of Ministers. The study focuses on how academic goals of higher education institutions in general and...
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error