1887

Browse by: "M"

Index

Title Index

Year Index

/search?value51=igo%2Fncm&value6=&sortDescending=false&value5=&value53=status%2F50+OR+status%2F100&value52=theme%2Fncm-31&value7=indexletter%2Fm&value2=&option7=pub_indexLetterEn&option60=dcterms_type&value4=subtype%2Freport+OR+subtype%2Fbook+OR+subtype%2FissueWithIsbn&value60=subtype%2Fbookseries&option5=&value3=&option6=&publisherId=%2Fcontent%2Figo%2Fncm&option3=&option52=pub_themeId&sortField=sortTitle&option4=dcterms_type&option53=pub_contentStatus&option51=pub_igoId&option2=&operator60=NOT
All over the world, young people are demanding action to protect our planet. In 2020 a new global deal for nature and people will be adopted, setting targets for the protection and conservation of the planet’s biodiversity and ecosystems. It is of...
  • 27 Jul 2015
  • Heikki Masalin
  • Pages: 65
The creative and cultural industries (CCIs) have recently been debated widely, and access to finance has been at the forefront. This KreaNord report, created in 2012, maps the Nordic CCIs’ financial environment, and shows that the environment is...
More parallel, please is the result of the work of an Inter-Nordic group of experts on language policy financed by the Nordic Council of Ministers 2014-17. The book presents all that is needed to plan, practice and revise a university language policy...
Denne bog indeholder alt, hvad et universitet har brug for for at påbegynde arbejdet med at udforme, praktisere og revidere en sprogpolitik, der tager udgangspunkt i brugen af engelsk sammen med (parallelt med) brugen af ét eller flere nordiske...
  • 06 Mar 2017
  • Andreas Højbjerre, Rasmus Mikkelsen
  • Pages: 47
Formålet med denne undersøgelse er kortlægge de aktuelle forskelle og ligheder i rekrutteringsudfordringerne i en række væksterhverv i Sverige, Danmark og Norge. Resultaterne baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse til 1.723 virksomheder, der er...
  • 17 Mar 2010
  • Ellen Silleborg
  • Pages: 46
Udredningen kortlægger mulighederne for en fællesnordisk læreruddannelse på kandi-datniveau givet indenfor rammerne af et Nordic Master Programme. Det gør den ved at beskrive Nordens forskellige læreruddannelser og de forskellige regelværk for...
Rapport fra spørgeskemaundersøgelse om fremtidens kundskabsbehov indenfor den nordiske fiskesektor. Norden har internationalt ry for sin viden, erfaring og ekspertise på det marine område, herunder forskning og forvaltning. Spørgeskemaundersøgelsen...
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error