1887

Browse by: "L"

Index

Title Index

Year Index

/search?value51=igo%2Fncm&value6=&sortDescending=false&value5=&value53=status%2F50+OR+status%2F100&value52=theme%2Fncm-31&value7=indexletter%2Fl&value2=&option7=pub_indexLetterEn&option60=dcterms_type&value4=subtype%2Freport+OR+subtype%2Fbook+OR+subtype%2FissueWithIsbn&value60=subtype%2Fbookseries&option5=&value3=&option6=&publisherId=%2Fcontent%2Figo%2Fncm&option3=&option52=pub_themeId&sortField=sortTitle&option4=dcterms_type&option53=pub_contentStatus&option51=pub_igoId&option2=&operator60=NOT
Ligestillingsundervisning i skolen var en prioriteret opgave under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd i 2009. Derfor blev der indkaldt til en nordisk konference i Reykjavik i dagene 21.–22. september, hvor gode eksempler på...
  • 16 Oct 2007
  • Nordic Council of Ministers
  • Pages: 127
I de seneste år har der været en stigende debat om læsefærdigheder, læsning og skrivning, i Norden og for øvrigt også mange andre steder i verden. Norden har deltaget i nogle omfattende internationale undersøgelser af læsefærdigheder og læsevaner....
  • 29 Aug 2007
  • Gudmundur B. Kristmundsson
  • Pages: 72
Formålet med denne kortlægning er at samle oplysninger om undervisningen i læse- og skrivefærdigheder ved læreruddannelserne i Norden og derigennem give et overblik over, hvordan de nordiske lande i sine læreruddannelser gennemfører de seneste...
  • 13 Oct 2006
  • Lisbeth Lentz, Charlotte Rotbøll
  • Pages: 93
Læsefærdigheder er helt centrale for samfund som de nordiske, særligt når man søger at etablere sig som videnssamfund. Dette studie konstaterer, at eleverne fra de nordiske lande ikke er lige gode til at læse. Der konkluderes endvidere en interessant...
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error