1887

Browse by: "I"

Index

Title Index

Year Index

/search?value51=igo%2Fncm&value6=&sortDescending=false&value5=&value53=status%2F50+OR+status%2F100&value52=theme%2Fncm-31&value7=indexletter%2Fi&value2=&option7=pub_indexLetterEn&option60=dcterms_type&value4=subtype%2Freport+OR+subtype%2Fbook+OR+subtype%2FissueWithIsbn&value60=subtype%2Fbookseries&option5=&value3=&option6=&publisherId=%2Fcontent%2Figo%2Fncm&option3=&option52=pub_themeId&sortField=sortTitle&option4=dcterms_type&option53=pub_contentStatus&option51=pub_igoId&option2=&operator60=NOT
This project, based on a research study of good cases on inclusion from the Nordic countries, tries to answer the question: What is required for new arrivals to become part of a new society and working life? The result was presented during a one day...
 • 16 Sep 2015
 • Christina Wainikka
 • Pages: 55
Arbetsmarknadsutbildning är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken, en pusselbit i det större välfärdssystemet. De nordiska länderna har utvecklat en modell där fokus i högre utsträckning är på att trygga anställningsbarheten än på att säkra...
 • 15 Oct 2010
 • Perly Folstad Norberg
 • Pages: 58
Innvandrere i Norge har tre ganger så høy arbeidsledighet som hele befolkningen. I tillegg har flertallet av innvandrere med høyere utdanning fra utlandet ikke arbeid i samsvar med sine kvalifikasjoner. Dette er den norske delrapporten fra en nordisk...
 • 15 Oct 2010
 • Monica Larson, Per-Olof Thång
 • Pages: 66
Sverige har sedan mitten av 1960-talet varit ett invandringsland. Invandringen kan variera stort mellan enskilda år, och olika invandrargrupper ställer skilda krav på insatser för integration. Invandrare och utrikes födda är inte i något avseende en...
 • 15 Oct 2010
 • Petri Salo, Pia-Stina Sarin
 • Pages: 62
Trots att invandringen till Finland ökat de senaste årtionden är andelen invandrare fortfarande liten, drygt 2,5 %. De största invandrargrupperna kommer från Estland och Ryssland. Invandrarna är geografiskt ojämnt fördelade, vilket innebär att...
 • 15 Oct 2010
 • Birna Arnbjörnsdóttir, Ingibjörg Hafstad
 • Pages: 40
Dette er den islandske delrapporten fra en nordisk studie om bruken av undervisning i relasjon til integrering på arbeidsmarkedet. Raporten er resultat av et initiativ fra Nordisk ministerråd høsten 2008. Innvandringens historie på Island er...
 • 15 Oct 2010
 • Tinne Geiger, Karen Lund
 • Pages: 67
I de nordiske lande står en relativt stor andel af indvandrere og efterkommere uden for arbejdsmarkedet. Højkonjunkturen der varede frem til omkring 2008 gav indvandrere bedre muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet. Voksen- og efteruddannelse...
 • 14 Oct 2010
 • Tinne Geiger, Karen Lund, Bjarne Wahlgren
 • Pages: 84
I de nordiske lande står en relativt stor andel af indvandrere og efterkommere uden for arbejdsmarkedet. Højkonjunkturen der varede frem til omkring 2008 gav indvandrere bedre muligheder for at komme ind på arbejdsmarkedet. Voksen- og efteruddannelse...
 • 05 Dec 2008
 • Arve Asbjørnsen, Åge Diseth, Ole-Johan Eikeland, Helgi Gunnlaugsson, Anna-Lena Eriksson Gustavsson, Leena Koski, Peter Koudahl, Terje Manger, Bogi Ragnarsson, Stefan Samuelsson
 • Pages: 191
I denne rapporten presenteres resultatene fra den første felles nordiske kartleggingen av utdanningsnivå, deltakelse i utdanning og motivasjon for utdanning hos innsatte i nordiske fengsler. Mellom seks og elleve prosent av de innsatte har i følge de...
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error