1887

Browse by: "H"

Index

Title Index

Year Index

/search?value51=igo%2Fncm&value6=&sortDescending=false&value5=&value53=status%2F50+OR+status%2F100&value52=theme%2Fncm-31&value7=indexletter%2Fh&value2=&option7=pub_indexLetterEn&option60=dcterms_type&value4=subtype%2Freport+OR+subtype%2Fbook+OR+subtype%2FissueWithIsbn&value60=subtype%2Fbookseries&option5=&value3=&option6=&publisherId=%2Fcontent%2Figo%2Fncm&option3=&option52=pub_themeId&sortField=sortTitle&option4=dcterms_type&option53=pub_contentStatus&option51=pub_igoId&option2=&operator60=NOT
The Nordic countries have a lot in common. We share the same values and culture in education, and vulnerable subjects face many of the same challenges across the Region. This makes it advantageous for us to work together on enhancing Nordic...
  • 23 Apr 2015
  • Mari Elken, Elisabeth Hovdhaugen, Jannecke Wiers-Jenssen
  • Pages: 149
The Nordic agreement on admission to higher education aims to ensure that in all the Nordic countries applicants to higher education from another Nordic country should be considered for admission on the same or equivalent basis as local applicants.
The vision of the Nordic council of Ministers for the Nordic region is built on visibility and international engagement. In research and education, the aim is to strengthen international competitiveness and safeguard a leading position in knowledge...
De nordiske lande deler fælles nordiske værdier og kultur inden for uddannelsesområdet, ligesom vi møder en række fælles udfordringer som gør sig gældende inden for udsatte fag på tværs af de nordiske lande.Sammen ønsker lande at skabe bæredygtige...
  • 30 Jun 2014
  • Haraldur Bernhardsson, Gregersen Frans, Sebastian Godenhjelm, Olle Josephson, Marita Kristiansen, Ari Páll Kristinsson, Gjert Kristoffersen, Monica Londen, Unn Røyneland, Linus Salö, Jacob Thøgersen, Jan-Ola Östman
  • Pages: 486
Sprogpolitik er blevet et hot emne på de nordiske universiteter. Det skyldes først og fremmest at brugen af engelsk har bredt sig til snart sagt alle områder, og at det i sig selv kalder på bevidst og informeret stillingtagen. I denne bog kan man...
Den här studien förmedlar kunskap om hur lärare, förskollärare och skolpersonal arbetar med jämställdhet i ett antal förskolor och skolor i de nordiska länderna och självstyrande områdena. Boken lyfter fram flera lärande exempel som inspiration till...
Hvert år udsender OECD publikationen: Education at a Glance. Denne rapport er et første forsøg på en særlig Nordic Education at a Glance. De nordiske lande klarer sig godt på en række indikatorer. Uddannelsesniveauet er ganske højt. Norden er god til...
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error