1887

Browse by: "A"

Index

Title Index

Year Index

/search?value51=igo%2Fncm&value6=&sortDescending=false&value5=&value53=status%2F50+OR+status%2F100&value52=theme%2Fncm-31&value7=indexletter%2Fa&value2=&option7=pub_indexLetterEn&option60=dcterms_type&value4=subtype%2Freport+OR+subtype%2Fbook+OR+subtype%2FissueWithIsbn&value60=subtype%2Fbookseries&option5=&value3=&option6=&publisherId=%2Fcontent%2Figo%2Fncm&option3=&option52=pub_themeId&sortField=sortTitle&option4=dcterms_type&option53=pub_contentStatus&option51=pub_igoId&option2=&operator60=NOT
  • 18 May 2015
  • Torben Fridberg, Anders Rosdahl, Vivika Halapuu, Aune Valk, Antero Malin, Raija Hämäläinen, Anders Fremming Anderssen, Birgit Bjorkeng, Hanne Størset, Jonas Sønnesyn, Ann-Charlotte Larsson, Patrik Lind, Erik Mellander
  • Pages: 317
Denmark, Estonia, Finland, Norway, and Sweden participated in the first round of the International Survey of Adults’ Skills. The survey is a product of the Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) led by the...
  • 03 May 2019
  • Outi Rantala, Suzanne de la Barre, Brynhild Granås, Gunnar Þór Jóhannesson, Dieter K. Müller, Jarkko Saarinen, Kaarina Tervo-Kankare, Patrick T. Maher, Maaria Niskala
  • Pages: 76
The seasonal nature of tourism is increasingly receiving the attention of various actors: tourism destination planners and economic development strategists at all levels, tour operators and the diverse businesses that significantly depend on tourism,...
Arbetsmarknadsutbildning är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken, en pusselbit i det större välfärdssystemet. De nordiska länderna har utvecklat en modell där fokus i högre utsträckning är på att trygga anställningsbarheten än på att säkra...
De nordiska konsumentorganisationerna - statliga verk och myndigheter - har samarbetat kring utbildningsfrågor sedan 1960-talet. Under de senaste tio åren har samarbetet inom området för konsumentutbildning utvidgats till de baltiska staterna. För...
Finnish, Norwegian
  • 31 Oct 2007
  • Nordic Council of Ministers
  • Pages: 158
Livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet gennem en veltilrettelagt voksen- og efteruddannelsesindsats, er blevet et vigtigt tema, for det enkelte menneske, for arbejdspladserne og uddannelsesinstitutionerne, og for de parter...
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error