1887

Browse by: "2017"

Index

Title Index

Year Index

/search?value51=igo%2Fncm&value6=2017&sortDescending=true&value5=2017&value53=status%2F50+OR+status%2F100&value52=theme%2Fncm-31&value7=&value2=&option7=&option60=dcterms_type&value4=subtype%2Freport+OR+subtype%2Fbook+OR+subtype%2FissueWithIsbn&value60=subtype%2Fbookseries&option5=year_from&value3=&option6=year_to&publisherId=%2Fcontent%2Figo%2Fncm&option3=&option52=pub_themeId&sortField=prism_publicationDate&option4=dcterms_type&option53=pub_contentStatus&option51=pub_igoId&option2=&operator60=NOT
This project, based on a research study of good cases on inclusion from the Nordic countries, tries to answer the question: What is required for new arrivals to become part of a new society and working life? The result was presented during a one day...
Forskning viser at inkludering i utdanning og arbeidsliv er en av de beste måtene å integrere innvandrere i samfunnet på. Effektive godkjenningsordninger for søkere med utenlandsk utdanning og yrkeskvalifikasjoner er et viktig tiltak i denne...
Forskning viser at inkludering i utdanning og arbeidsliv er en av de beste måtene å integrere innvandrere i samfunnet på. Effektive godkjenningsordninger for søkere med utenlandsk utdanning og yrkeskvalifikasjoner er et viktig tiltak i denne...
The Nordic countries have a lot in common. We share the same values and culture in education, and vulnerable subjects face many of the same challenges across the Region. This makes it advantageous for us to work together on enhancing Nordic...
De nordiske lande deler fælles nordiske værdier og kultur inden for uddannelsesområdet, ligesom vi møder en række fælles udfordringer som gør sig gældende inden for udsatte fag på tværs af de nordiske lande.Sammen ønsker lande at skabe bæredygtige...
  • 06 Mar 2017
  • Andreas Højbjerre, Rasmus Mikkelsen
  • Pages: 47
Formålet med denne undersøgelse er kortlægge de aktuelle forskelle og ligheder i rekrutteringsudfordringerne i en række væksterhverv i Sverige, Danmark og Norge. Resultaterne baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse til 1.723 virksomheder, der er...
The pilot project Nordic Entrepreneurship Islands addresses the educational and new business venture challenges on seven selected Nordic islands. The project also addresses the opportunities and potential arising from an increased focus on...
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error