1887

Browse by: "2015"

Index

Title Index

Year Index

/search?value51=igo%2Fncm&value6=2015&sortDescending=true&value5=2015&value53=status%2F50+OR+status%2F100&value52=theme%2Fncm-31&value7=&value2=&option7=&option60=dcterms_type&value4=subtype%2Freport+OR+subtype%2Fbook+OR+subtype%2FissueWithIsbn&value60=subtype%2Fbookseries&option5=year_from&value3=&option6=year_to&publisherId=%2Fcontent%2Figo%2Fncm&option3=&option52=pub_themeId&sortField=prism_publicationDate&option4=dcterms_type&option53=pub_contentStatus&option51=pub_igoId&option2=&operator60=NOT
 • 08 Oct 2015
 • Göran Melin, Miriam Terrell, Karolina Henningsson
 • Pages: 85
Nordplus is one of the most widely known initiatives under the auspices of the Nordic Council of Ministers. For decades, Nordplus has provided a large number of people in the Nordic countries with opportunities to study or in other ways get culture...
 • 16 Sep 2015
 • Christina Wainikka
 • Pages: 55
Arbetsmarknadsutbildning är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken, en pusselbit i det större välfärdssystemet. De nordiska länderna har utvecklat en modell där fokus i högre utsträckning är på att trygga anställningsbarheten än på att säkra...
 • 08 Sep 2015
 • Karsten Albæk, Rita Asplund, Erling Barth, Lena Lindahl, Kristine Von Simson, Pekka Vanhala
 • Pages: 297
Young people follow highly different trajectories from age 16 up to age 20, a time period which is often argued to be the most critical in terms of their future labour market outcomes. The focus of this report is on investigating the look of these...
The Knowledge Triangle programme was initiated by the Nordic Council of Ministers in 2011 with the aim to study and promote knowledge transfer between innovation actors in academia, industry and public sectors of the Nordic countries.
 • 28 Jul 2015
 • Erik Åstedt, Göran Hallin, Johan Strömblad
 • Pages: 68
KreaNord kom till år 2008 som en del av Nordiska ministerrådets globaliseringsarbete, med syftet att utveckla och profilera Norden som en arena för kreativa näringar. KreaNord har sedan dess etablerat ett tvärsektoriellt policysamarbete mellan...
 • 28 Jul 2015
 • Anne Kirketerp, Margrete Bak, Marianne Buus
 • Pages: 55
Denne rapport, udført af Kirketerp, Buus og Bak for KreaNord i 2011, ønsker at bidrage til, at studerende på de kunstneriske uddannelser i Norden styrkes i deres forudsætninger for at kunne omsætte deres kreative og kunstneriske kompetencer til et...
 • 28 Jul 2015
 • Nordic Council of Ministers
 • Pages: 70
Kreative erhverv har de seneste år udgjort en stadig større andel af Nordens økonomi. Formålet med rapporten er at kortlægge de kreative erhvervs betydning for økonomierne i Danmark, Finland, Norge og Sverige, og derigennem skabe et opdateret...
 • 27 Jul 2015
 • Heidi Nilsson, Erik Robertson
 • Pages: 69
Denna rapport, utfört av Nordic Game Resources för KreaNord i 2010, består av tre delar. Det första området är en kartläggning av förekomsten av entreprenörskapsutbildning som är tillgänglig för studenter vid högre konstnärliga och kreativa...
 • 27 Jul 2015
 • Heikki Masalin
 • Pages: 65
The creative and cultural industries (CCIs) have recently been debated widely, and access to finance has been at the forefront. This KreaNord report, created in 2012, maps the Nordic CCIs’ financial environment, and shows that the environment is...
This report, created by Dr. Christina Wainikka for KreaNord in 2011, is part of the OECD initiative, “SME Innovation and Management of Intellectual Assets in Selected Creative and Manufacturing Industries”. It conveys research on IPRs from the...
 • 08 Jul 2015
 • Stine Thidemann Faber, Helene Pristed Nielsen, Kathrine Bjerg Bennike
 • Pages: 189
Denne kortlægning præsenterer en selekteret oversigt over eksisterende forskning og faglitteratur om køn, uddannelse og befolkningsstrømme i yderområderne i de nordiske lande. De nordiske lande står overfor en række udfordringer, som ikke bør/kan...
English
 • 08 Jul 2015
 • Stine Thidemann Faber, Helene Pristed Nielsen, Kathrine Bjerg Bennike
 • Pages: 194
This mapping presents a selected overview of existing research on gender, education and population flows in the Nordic peripheral areas. These areas are faced with a series of challenges that cannot be analyzed nor solved without taking a gender...
Danish
Barn og unge som vokser opp i Norden, skal ha gode vilkår for sine liv og gode muligheter for deltakelse på sentrale samfunnsarenaer. Unge generelt, også unge i Norden, står overfor mange utfordringer på sin vei fra ung til voksen.
According to the strategy for Nordic co-operation in education and research the Nordic countries should remove obstacles for free movement for students and researchers in the Nordic region.
 • 18 May 2015
 • Torben Fridberg, Anders Rosdahl, Vivika Halapuu, Aune Valk, Antero Malin, Raija Hämäläinen, Anders Fremming Anderssen, Birgit Bjorkeng, Hanne Størset, Jonas Sønnesyn, Ann-Charlotte Larsson, Patrik Lind, Erik Mellander
 • Pages: 317
Denmark, Estonia, Finland, Norway, and Sweden participated in the first round of the International Survey of Adults’ Skills. The survey is a product of the Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) led by the...
 • 23 Apr 2015
 • Mari Elken, Elisabeth Hovdhaugen, Jannecke Wiers-Jenssen
 • Pages: 149
The Nordic agreement on admission to higher education aims to ensure that in all the Nordic countries applicants to higher education from another Nordic country should be considered for admission on the same or equivalent basis as local applicants.
Arbetsmarknadsutbildning är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken, en pusselbit i det större välfärdssystemet. De nordiska länderna har utvecklat en modell där fokus i högre utsträckning är på att trygga anställningsbarheten än på att säkra...
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error