1887

Browse by: "2014"

Index

Title Index

Year Index

/search?value51=igo%2Fncm&value6=2014&sortDescending=true&value5=2014&value53=status%2F50+OR+status%2F100&value52=theme%2Fncm-31&value7=&value2=&option7=&option60=dcterms_type&value4=subtype%2Freport+OR+subtype%2Fbook+OR+subtype%2FissueWithIsbn&value60=subtype%2Fbookseries&option5=year_from&value3=&option6=year_to&publisherId=%2Fcontent%2Figo%2Fncm&option3=&option52=pub_themeId&sortField=prism_publicationDate&option4=dcterms_type&option53=pub_contentStatus&option51=pub_igoId&option2=&operator60=NOT
  • 30 Jun 2014
  • Haraldur Bernhardsson, Gregersen Frans, Sebastian Godenhjelm, Olle Josephson, Marita Kristiansen, Ari Páll Kristinsson, Gjert Kristoffersen, Monica Londen, Unn Røyneland, Linus Salö, Jacob Thøgersen, Jan-Ola Östman
  • Pages: 486
Sprogpolitik er blevet et hot emne på de nordiske universiteter. Det skyldes først og fremmest at brugen af engelsk har bredt sig til snart sagt alle områder, og at det i sig selv kalder på bevidst og informeret stillingtagen. I denne bog kan man...
Faugert & Co Utvärdering har genomfört en studie om yrkes- och lärlingsutbildningar i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland. I studien beskrivs de reformer som genomförts i de nordiska länderna då det gäller kvalitet, tillgänglighet och...
  • 28 Apr 2014
  • Júlíus K. Björnsson, Liv Sissel Grønmo, Jan-Eric Gustafsson, Kajsa Yang Hansen, Pekka Kupari, Jan Mejding, Kari Nissinen, Ragnar F. Ólafsson, Monica Rosén, Louise Rønberg, Sari Sulkunen
  • Pages: 170
How is reading literacy taught in Nordic classrooms, and how is this influenced by the curricula?How can we improve mathematics teaching in Nordic classrooms?What is the relationship between school performance and policy variations?How do teachers’...
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error