1887

Browse by: "2011"

Index

Title Index

Year Index

/search?value51=igo%2Fncm&value6=2011&sortDescending=true&value5=2011&value53=status%2F50+OR+status%2F100&value52=theme%2Fncm-31&value7=&value2=&option7=&option60=dcterms_type&value4=subtype%2Freport+OR+subtype%2Fbook+OR+subtype%2FissueWithIsbn&value60=subtype%2Fbookseries&option5=year_from&value3=&option6=year_to&publisherId=%2Fcontent%2Figo%2Fncm&option3=&option52=pub_themeId&sortField=prism_publicationDate&option4=dcterms_type&option53=pub_contentStatus&option51=pub_igoId&option2=&operator60=NOT
 • 01 Sep 2011
 • Eeva Korteniemi
 • Pages: 109
This study maps current and planned education and research cooperation that the Nordic countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) have with Russia. The study includes bilateral, Nordic, regional, intergovernmental and EU levels, but...
 • 18 Aug 2011
 • Nordic Council of Ministers
 • Pages: 47
Denna rapport är framtagen inför en konferens 22-24 augusti 2011 i Åbo, där samtliga nyckelaktörer inom det nordiska samarbetet på MR-Us/ÄK-Us område deltagit för att utbyta kunskap och vidareutveckla det nordiska samarbetet inom utbildning,...
Denna rapport syftar till att ge en kunskapsbas för Nordiska Ministerrådets arbete för hur man inom utbildnings-, forsknings- och innovationspolitiken kan skapa förutsättningar för grön tillväxt. Den ska utgöra ett kunskapsunderlag som ligger till...
Denna studie är en delrapport till rapporten ”Kunskap för Grön Tillväxt” och är framtagen av NORDTEK, ett nätverk mellan rektorerna/dekanerna för de nordiska tekniska högskolorna och universiteten. Den beskriver aktiviteter inom dessa högskolor och...
 • 30 Jun 2011
 • Thomas Dahl, Heidi Jensberg
 • Pages: 140
Har mad og kosttilskud til børn i børnehaver og skoler nogen betydning for børns sundhed og læring? Denne rapport giver et svar på spørgsmålet via en systematisk litteratursøgning og en systematisk analyse af den internationale og nordiske...
 • 06 Apr 2011
 • Gerd Abrahamsen, Lise-Kari Berg, Espen O. Henriksen, Jarle Sjøvoll
 • Pages: 50
De nordiske utdannings- og forskningsministre ønsker å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdannelsene. Dette var bakgrunnen for at ministrene i april 2009 besluttet at Nordisk ministerråd skulle gjennomføre en nordisk komparativ...
 • 06 Apr 2011
 • Camilla Berg Christensen, Tove Vestergaard, Berit Ziebell
 • Pages: 65
I dette katalog beskrives eksempler på best practice projekter om sund mad og bevægelse for 16 - 20 årige på uddannelsesinstitutioner i Norden. Netop i ungdomsgruppen er der mange elementer, der spiller ind på de unges udvikling, trivsel og sundhed....
 • 06 Apr 2011
 • Gerd Abrahamsen, Lise-Kari Berg, Kajsa Borg, Michael Dal, Ann-Merete Iversen, Eila Lindfors, Anni Stavenskær Pedersen
 • Pages: 147
De nordiske utdannings- og forskningsministre ønsker å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdannelsene. Dette var bakgrunnen for at ministrene i april 2009 besluttet at Nordisk ministerråd skulle gjennomføre en nordisk komparativ...
 • 06 Apr 2011
 • Michael Dal, Julie Borup Jensen, Eila Lindfors, Birthe Lund, Sissel Ovesen, Ove K. Pedersen, Beate Rotefoss, Jarle Sjøvoll, Gudrun Svedberg, Thordis Thordardottir
 • Pages: 394
De nordiske utdannings- og forskningsministre ønsker å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdannelsene. Dette var bakgrunnen for at ministrene i april 2009 besluttet at Nordisk ministerråd skulle gjennomføre en nordisk komparativ...
 • 06 Apr 2011
 • Michael Dal, Peer S. Daugbjerg, Espen O. Henriksen, Eila Lindfors, Christina Ottander
 • Pages: 163
De nordiske utdannings- og forskningsministre ønsker å fremme kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdannelsene. Dette var bakgrunnen for at ministrene i april 2009 besluttet at Nordisk ministerråd skulle gjennomføre en nordisk komparativ...
 • 09 Mar 2011
 • Jorunn Spord Borgen, Kazimierz Musial, Vera Schwach, Bjørn Stensaker
 • Pages: 120
NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) har på oppdrag fra Nordisk ministerråd evaluert Nordplus Rammeprogram og Nordplus Nordiske Språk- og Kulturprogram for perioden 2008-2011. Nordplus er Nordisk ministerråds...
 • 02 Mar 2011
 • C. Lindblad, D. Nævdal, K. O'Brien, A. Olsson, S. Tikkanen, O. Uldum, I. Aarestad
 • Pages: 121
How can natural and cultural values be a resource for sustainable development? That is the question the Nordic Blue Parks project has tried to answer by providing case-studies of regional and local success stories, thereby assessing the possible...
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error