1887

Browse by: "K"

Index

Title Index

Year Index

/search?value51=igo%2Fncm&value6=&sortDescending=false&value5=&value53=status%2F50+OR+status%2F100&value52=theme%2Fncm-40&value7=indexletter%2Fk&value2=&option7=pub_indexLetterEn&option60=dcterms_type&value4=subtype%2Freport+OR+subtype%2Fbook+OR+subtype%2FissueWithIsbn&value60=subtype%2Fbookseries&option5=&value3=&option6=&publisherId=%2Fcontent%2Figo%2Fncm&option3=&option52=pub_themeId&sortField=sortTitle&option4=dcterms_type&option53=pub_contentStatus&option51=pub_igoId&option2=&operator60=NOT
 • 28 Jul 2015
 • Nordic Council of Ministers
 • Pages: 70
Kreative erhverv har de seneste år udgjort en stadig større andel af Nordens økonomi. Formålet med rapporten er at kortlægge de kreative erhvervs betydning for økonomierne i Danmark, Finland, Norge og Sverige, og derigennem skabe et opdateret...
 • 15 Jun 2015
 • Nordic Council of Ministers
 • Pages: 104
De siste årene har økosystemtjenester kommet inn som et nytt og viktig begrep i miljøarbeidet. I denne rapporten oppsummeres prosjektet "Kulturarv som økosystemtjeneste. En mulighetsstudie", hvor sammenhenger, muligheter og begrensinger i...
 • 18 Aug 2011
 • Nordic Council of Ministers
 • Pages: 50
Denna rapport är en delrapport till rapporten ”Kunskap för Grön Tillväxt” och är en analys av de nordiska ländernas IKT-politik ur perspektivet grön tillväxt. Den beskriver insatser inom IKT-politiken för att skapa ett mer miljövänligt samhälle,...
 • 18 Aug 2011
 • Nordic Council of Ministers
 • Pages: 47
Denna rapport är framtagen inför en konferens 22-24 augusti 2011 i Åbo, där samtliga nyckelaktörer inom det nordiska samarbetet på MR-Us/ÄK-Us område deltagit för att utbyta kunskap och vidareutveckla det nordiska samarbetet inom utbildning,...
Denna rapport syftar till att ge en kunskapsbas för Nordiska Ministerrådets arbete för hur man inom utbildnings-, forsknings- och innovationspolitiken kan skapa förutsättningar för grön tillväxt. Den ska utgöra ett kunskapsunderlag som ligger till...
Denna studie är en delrapport till rapporten ”Kunskap för Grön Tillväxt” och är framtagen av NORDTEK, ett nätverk mellan rektorerna/dekanerna för de nordiska tekniska högskolorna och universiteten. Den beskriver aktiviteter inom dessa högskolor och...
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error