1887

Rettighedsbaseret fiskeri til samfundets gavn

image of Rettighedsbaseret fiskeri til samfundets gavn

Hvordan kan en rettighedsbaseret fiskeriforvaltning udnyttes til gavn for hele samfundet? var det overordnede spørgsmål på et seminar, som blev afholdt i Tórshavn på Færøerne 10. juni 2010. Seminaret var organiseret af Nordisk Ministerråd i samarbejde med Vestnordisk Råd og er en aktivitet i det færøske formandskab for Nordisk Ministerråds fiskerisamarbejde i 2010. Seminarets formål var at belyse og diskutere forskellige former for allokering af fiskerirettigheder til aktørerne, hvor hensynet til samfundets andel af ressourcerenten sættes i fokus. Denne rapport er en opsummering af indlæg fra forskere, fiskeriministrenes kommentarer og åben debat om rettighedsbaseret fiskeri.

Danish

.

Konklusion

Der var blandt seminardeltagerne bred enighed om, at et rettighedsbaseret fiskeri er en grundlæggende forudsætning for at opnå det maksimale økonomiske udbytte i forbindelse med udnyttelsen af fiskeressourcerne. Modsat et system med fri adgang til ressourcerne begrænser et rettighedsbaseret system de produktionsfaktorer, der anvendes i fiskeriet, til det, som er optimalt for at opnå et højt vedvarende udbytte. Med en hensigtsmæssig forvaltning er der med rettighedsbaseret fiskeri derfor udsigt til både biologisk, økonomisk og socialt bæredygtig erhverv.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error