1887

Rettighedsbaseret fiskeri til samfundets gavn

image of Rettighedsbaseret fiskeri til samfundets gavn

Hvordan kan en rettighedsbaseret fiskeriforvaltning udnyttes til gavn for hele samfundet? var det overordnede spørgsmål på et seminar, som blev afholdt i Tórshavn på Færøerne 10. juni 2010. Seminaret var organiseret af Nordisk Ministerråd i samarbejde med Vestnordisk Råd og er en aktivitet i det færøske formandskab for Nordisk Ministerråds fiskerisamarbejde i 2010. Seminarets formål var at belyse og diskutere forskellige former for allokering af fiskerirettigheder til aktørerne, hvor hensynet til samfundets andel af ressourcerenten sættes i fokus. Denne rapport er en opsummering af indlæg fra forskere, fiskeriministrenes kommentarer og åben debat om rettighedsbaseret fiskeri.

Danish

.

Eksperternes indlæg

De fire eksperter blev bedt om at have in mente i deres indlæg, at eftermiddagens session skulle være en politisk debat om visioner og politiske synspunkter om den fremtidige udvikling af fiskeriforvaltningen i Vestnorden. Inkluderet i disse forbehold var de nye politiske signaler fra Island om at inddrage fiskerilicenserne over en 20-årig periode og den færøske inddragning af alle licenser i 2018.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error