1887

Økonomien i de nordiske fiskerier

Fokus på resourcerenten

image of Økonomien i de nordiske fiskerier

Økonomien i de nordiske fiskerier - fokus på ressourcerenten sætter fokus på samfundsøkonomien i udvalgte nordiske fiskerier med udgangspunkt i ressourcerenten. Den fokuserer på fiskerireguleringer, der sikrer et større vedvarende økonomisk udbytte af fiskeriet, herunder på, hvem udbyttet tilfalder, og hvordan det fordeles mellem erhvervet og det offentlige. Ressourcerenten angiver ”det overskud der er tilbage efter aflønning af kapital og arbejdskraft svarende til, hvad der opnås i andre erhverv”. Rapporten tager udgangspunkt i følgende cases: 1) trawlerfiskeriet i Island, reguleret ved individuelt omsættelige kvoter, 2) kystfiskeriet i Norge, reguleret ved individuelt ikke omsættelige kvoter, 3) partrawlerfiskeriet i Færøerne, reguleret ved havdage, 4) stimefiskeri i Sverige reguleret ved rationer, og 5) muslingefiskeri i Danmark reguleret ved licenser. Rapporten kan bidrage til den offentlige debat om fiskeriets fremtid i de nordiske lande. Målgruppen er politikere, fiskerierhverv og embedsmænd.

Danish

.

Resume

Traditionelt har biologiske hensyn udgjort kernen i reguleringen af fiskerierne i de nordiske lande. Fiskerireguleringen er baseret på princippet om, at bestandene skal fiskes på et bæredygtigt niveau. Reguleringen har i varierende omfang været rettet mod det økonomiske udbytte for fiskerierhvervet og samfundet. Dette indebærer, at der i de nordiske fiskerierhverv og i de nordiske samfund er et væsentligt potentiale for at forøge det økonomiske udbytte af fiskebestandene ved en reduktion i den investerede kapital i fiskefartøjer.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error