1887

Økonomien i de nordiske fiskerier

Fokus på resourcerenten

image of Økonomien i de nordiske fiskerier

Økonomien i de nordiske fiskerier - fokus på ressourcerenten sætter fokus på samfundsøkonomien i udvalgte nordiske fiskerier med udgangspunkt i ressourcerenten. Den fokuserer på fiskerireguleringer, der sikrer et større vedvarende økonomisk udbytte af fiskeriet, herunder på, hvem udbyttet tilfalder, og hvordan det fordeles mellem erhvervet og det offentlige. Ressourcerenten angiver ”det overskud der er tilbage efter aflønning af kapital og arbejdskraft svarende til, hvad der opnås i andre erhverv”. Rapporten tager udgangspunkt i følgende cases: 1) trawlerfiskeriet i Island, reguleret ved individuelt omsættelige kvoter, 2) kystfiskeriet i Norge, reguleret ved individuelt ikke omsættelige kvoter, 3) partrawlerfiskeriet i Færøerne, reguleret ved havdage, 4) stimefiskeri i Sverige reguleret ved rationer, og 5) muslingefiskeri i Danmark reguleret ved licenser. Rapporten kan bidrage til den offentlige debat om fiskeriets fremtid i de nordiske lande. Målgruppen er politikere, fiskerierhverv og embedsmænd.

Danish

.

Ressourcerentens størrelse

Ressourcerenten defineres som "det nettooverskud der er tilbage til aflønning af kapital og arbejdskraft ud over, hvad der opnås i andre erhverv". Der identificeres totyper ressourcerente, før og efter at de offentlige nettoudgifter til flådesegmentet er fradraget. Ressourcerenten i et fiskeri angiver det ekstra overskud, der er tilbage, efterat arbejdskraft og kapital har opnået en aflønning på niveau med, hvad der opnås i andre erhverv, samt efter at den offentlige sektor har fået dækket sine nettoudgifter til fiskeriet. Ressourcerenten inkluderer også den rente, som de mest effektive fiskere opnår.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error