1887

Nordisk kvalitetsmåling i sundhedsvæsenet

image of Nordisk kvalitetsmåling i sundhedsvæsenet

De nordiske lande har enestående muligheder for måling og overvågning af kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser, idet alle lande løbende ind-samler data i sundhedsregistre. Nordisk Ministerråd iværksatte i forlængelse heraf i foråret 2007 et projekt, som skulle videreudvikle fælles kvalitetsindikatorer indenfor sundhedsvæsenet med henblik på formidling, sammenligning og bench-marking mellem de nordiske lande. Projektet omhandler: -Nordiske generiske og sygdomsspecifikke kvalitetsindikatorer-Nordiske kvalitetsindikatorer for tandpleje-Nordiske patientsikkerhedsindikatorer-Nordisk kvalitetsmåling af patienterfaringer Målgruppen for arbejdet er nordiske borgere, politikere, sundhedsperso-nale og myndigheder og formålet er, at de nordiske lande kan indhente oplysninger om sundhedsvæsenets ydelser indenfor og på tværs af landene. Denne rapport dokumenterer, at det er muligt at indhente fællesnordi-ske data på sundhedsydelser, og at der er et stort potentiale for fortsat måling og monitorering af sundhedsvæsenets ydelser i de nordiske lande fremover. På en række områder er der behov for en betydelig indsats for at sikre datakvaliteten og herunder validitet og tilvejebringelse af tidstro data på en række områder. Der er imidlertid ingen tvivl om, at de nordiske lande i betydeligt omfang kan bidrage til den internationale udvikling på dette områdeDet anbefales i rapporten, at der på områder, hvor der findes robuste data i relation til de valgte kvalitetsindikatorer, løbende offentliggøres kvalitetsdata i NOMESCO’ regi, og at der gennem Nordisk Ministerråd etableres projekter, der videreudvikler og konsoliderer det fællesnordiske arbejde med kvalitetsindikatorer.

Danish

.

Kvalitetsindikatorer för patientsäkerhet

Patientsäkerhet betraktas allmänt som det viktigaste kvalitetsområdet i hälsooch sjukvården. Bristande patientsäkerhet orsakar vårdskador, vilket medför ett stort mänskligt lidande och betydande kostnader för samhället (1,2). Hög patientsäkerhet är en förutsättning för att upprätthålla medborgarnas förtroende för hälso- och sjukvården. Det är därför angeläget att utveckla indikatorer, som belyser graden av patientsäkerhet i vården. Ett sådant arbete pågår redan inom OECD och EU, och det nordiska samarbetet kan ge värdefulla bidrag.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error