1887

Nordisk kvalitetsmåling i sundhedsvæsenet

image of Nordisk kvalitetsmåling i sundhedsvæsenet

De nordiske lande har enestående muligheder for måling og overvågning af kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser, idet alle lande løbende ind-samler data i sundhedsregistre. Nordisk Ministerråd iværksatte i forlængelse heraf i foråret 2007 et projekt, som skulle videreudvikle fælles kvalitetsindikatorer indenfor sundhedsvæsenet med henblik på formidling, sammenligning og bench-marking mellem de nordiske lande. Projektet omhandler: -Nordiske generiske og sygdomsspecifikke kvalitetsindikatorer-Nordiske kvalitetsindikatorer for tandpleje-Nordiske patientsikkerhedsindikatorer-Nordisk kvalitetsmåling af patienterfaringer Målgruppen for arbejdet er nordiske borgere, politikere, sundhedsperso-nale og myndigheder og formålet er, at de nordiske lande kan indhente oplysninger om sundhedsvæsenets ydelser indenfor og på tværs af landene. Denne rapport dokumenterer, at det er muligt at indhente fællesnordi-ske data på sundhedsydelser, og at der er et stort potentiale for fortsat måling og monitorering af sundhedsvæsenets ydelser i de nordiske lande fremover. På en række områder er der behov for en betydelig indsats for at sikre datakvaliteten og herunder validitet og tilvejebringelse af tidstro data på en række områder. Der er imidlertid ingen tvivl om, at de nordiske lande i betydeligt omfang kan bidrage til den internationale udvikling på dette områdeDet anbefales i rapporten, at der på områder, hvor der findes robuste data i relation til de valgte kvalitetsindikatorer, løbende offentliggøres kvalitetsdata i NOMESCO’ regi, og at der gennem Nordisk Ministerråd etableres projekter, der videreudvikler og konsoliderer det fællesnordiske arbejde med kvalitetsindikatorer.

Danish

.

Indledning

Kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet prioriteres højt i de nordiske lande (Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge og Sverige). Landene har særlige forudsætninger for dokumentation af kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser, idet der i de nordiske lande løbende foretages registreringer i velfungerende sundhedsregistre. Der er samtidig muligheder for at udnytte og kombinere forskellige registre, således at der kan tilvejebringes valide data til belysning af kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error