1887

Innovative Public Procurement and Health Care

Nordic Lighthouse Project

image of Innovative Public Procurement and Health Care

This report focuses on the use of innovative procurement in the health sector in the Nordic countries. It presents six Nordic cases demonstrating best practice within innovative procurement. The report argues that despite challenges particularly relating to navigating the legal framework, there are benefits associated with the use of innovative procurement. The use of dialogue between procurers and suppliers is highlighted as a key benefit in innovative procurement as it leads to increased knowledge of possibilities available in the market and hence better solutions. As innovative procurement practice is still relatively new across the Nordic countries, there is a need to disseminate best practices and to develop procurement guides to assist the implementation. The report has been prepared by DAMVAD.

English

.

Sammenfatning (in Danish)

Denne rapport omhandler innovative indkøb inden for sundhedssektoren i de nordiske lande. Innovative indkøb adskiller sig fra traditionelle indkøb ved at have fokus på at understøtte innovation gennem tilrettelæggelsen af indkøb. Innovative indkøb er dog forbundet med udfordringer, der skal overkommes for at indfri potentialet. Barriererne omfatter udfordringer forbundet med at navigere i det juridiske regelværk, at der i sundhedssektoren i Norden foretages store besparelser, at der er begrænset brug af dialog ved offentlige udbud, at kompetencer til gennemførelse af innovative indkøb er begrænsede samt at der begrænsede incitamenter til at foretage innovative indkøb. Formålet med denne rapport er at øge vidensniveauet for, hvordan barriererne kan overvindes ved at præsentere eksempler på best practice i de nordiske lande. Rapporten er udarbejdet af DAMVAD.

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error