1887

Forbrugerkvalitet

Hvordan nordiske virksomheder og brancher fremmer forbrugerkvalitet

image of Forbrugerkvalitet

I takt med at forbrugerne bliver mere differentierede, varesortimentet bredere og konkurrencen hårdere, kan skabelsen af forbrugerkvalitet være en afgørende faktor i virksomhedernes bestræbelser på at skabe loyale kunder. Positive forbrugerforhold skabes ikke kun gennem lovgivning og regulering. Mange virksomheder ser en værdi i rutinemæssigt at tilbyde gode forbrugerforhold, som ofte rækker videre end lovens minimumskrav. Forbrugerkvalitet gavner naturligvis ikke kun virksomhederne. Forbrugerne drager nytte af den service og fleksibilitet, der følger af opmærksomheden på forbrugerforhold. Velfungerende markeder med gode forbrugerforhold har således stor betydning for den enkelte forbruger, for virksomhederne og for samfundet som helhed. Formålet med projektet har være at sætte fokus på virksomhedernes rolle i forbrugerpolitikken ved at kortlægge og vurdere de initiativer, som virksomheder og brancher har igangsat for at fremme forbrugerkvaliteten i form af god service og positive kundeforhold.

Danish

.

Forbrugerkvalitet - indledning

Den klassiske opfattelse af forbrugerpolitik går ud på, at det primært er statens og forbrugerorganisationernes opgave at sikre og forbedre forbrugernes vilkår, fordi markedskræfterne er ikke altid tilstrækkelige til at sikre forbrugernes rettigheder og derfor skal suppleres med foranstaltninger der beskytter forbrugere, klæder dem bedre på til at spille deres rolle i markedsøkonomien, og sikrer dem de oplysninger der skal til for at træffe velovervejede beslutninger. Det er dog sådan, at mange af de tiltag, som virksomheder og brancher iværksætter dels for at forbedre deres konkurrencemæssige situation, dels for at fremstå som socialt ansvarlige aktører i samfundet, har effekter på forbrugerne som kan sammenlignes med de klassiske forbrugerpolitiske tiltag. Nærværende projekt har det formål at kortlægge initiativer, som virksomheder og brancher i de nordiske lande har igangsat for at fremme forbrugerkvaliteten i form af god service og positive forbrugerforhold. Projektet er dermed et led i udvidelsen af den klassiske opfattelse af forbrugerpolitik, idet der skal kortlægges tiltag, som virksomhederne og brancheorganisationerne har igangsat, og som i deres effekt på forbrugernes vilkår kan sidestilles med forbrugerpolitiske tiltag.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error