1887

Certificering og andre virkemidler til udvikling af bæredygtig outdoorturisme

Betydning og potentiale for nordiske småsamfund

image of Certificering og andre virkemidler til udvikling af bæredygtig outdoorturisme

Projektets formål er at give outdooraktører, turismeorganisationer, myndigheder og nordiske beslutningstagere mere viden om mulighederne for udvikling af bæredygtig outdoorturisme. Projektet har taget udgangspunkt i (outdoor)turismen i Grønland, Island, Færøerne, Åland og Bornholm og har beskrevet virkemidler til at fremme bæredygtighed inden for outdoorturisme - fra Best practices og Standarder til Regulering og Certificering. Analyserne viser, at udfordringer, muligheder og styringsbehov mht. outdoorturisme i de fem områder er forskellige. Projektet anbefaler, at organisationer og myndigheder i de fem områder organiserer egne processer, der klargør, hvordan man skal arbejde med bæredygtighed i forhold til outdoorturisme. Det anbefales også, at Nordisk Ministerråd tager stilling til, om der under det nordiske Svanemærke kan oprettes en ny produktkategori for turismeservices.

Danish

.

Spørgeskemaet (vist for Færøerne)

Spørgeundersøgelsen bestod af 5 parallelle undersøgelser – en til hvert område med hver sit kort, men samme indhold.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error