1887

Certificering og andre virkemidler til udvikling af bæredygtig outdoorturisme

Betydning og potentiale for nordiske småsamfund

image of Certificering og andre virkemidler til udvikling af bæredygtig outdoorturisme

Projektets formål er at give outdooraktører, turismeorganisationer, myndigheder og nordiske beslutningstagere mere viden om mulighederne for udvikling af bæredygtig outdoorturisme. Projektet har taget udgangspunkt i (outdoor)turismen i Grønland, Island, Færøerne, Åland og Bornholm og har beskrevet virkemidler til at fremme bæredygtighed inden for outdoorturisme - fra Best practices og Standarder til Regulering og Certificering. Analyserne viser, at udfordringer, muligheder og styringsbehov mht. outdoorturisme i de fem områder er forskellige. Projektet anbefaler, at organisationer og myndigheder i de fem områder organiserer egne processer, der klargør, hvordan man skal arbejde med bæredygtighed i forhold til outdoorturisme. Det anbefales også, at Nordisk Ministerråd tager stilling til, om der under det nordiske Svanemærke kan oprettes en ny produktkategori for turismeservices.

Danish

.

Forord

Denne rapport om outdoorturismen i fem nordiske småsamfund sammenfatter resultaterne af et projekt, udført for Småsamfundsgruppen, som er en undergruppe til arbejdsgruppen for Nordisk Cirkulær Økonomi (NCE) under Nordisk Ministerråd. Projektet er gennemført i 2018 af Center for Regional- og Turismeforskning samt Københavns Universitet. Projektets formål er at tilvejebringe en større viden om bæredygtighedscertificering af outdoorturisme, herunder beskrive mulige koncepter og analysere potentialer og barrierer for anvendelse af en sådan certificering i fem nordiske småsamfund: Grønland, Island, Færøerne, Åland og Bornholm.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error