Bilplejeprodukter

Nordisk tilsynsprojekt 2006–2007

Tilsynsmyndighederne på kemikalie-området i de nordiske lande har gennemført et fælles tilsynsprojekt for bilplejeprodukter. Hovedformålet med projektet har været at kontrollere om importører og producenter af bilpleje-produkter i Norden, har tilstrækkeligt kendskab til kemikaliereglerne og om de markedsførte produkter er korrekt klassificeret og mærket. Rapporten beskriver relevant lov-givning vedrørende sundheds- og miljøfarer for kemiske produkter samt tolkning af hvilke produkter der anses som omfattet af EU´s forordning om vaske- og rengøringsmidler. Forord-ningen trådte i kraft i marts 2004 og foreskriver bl.a. særlige krav til dekla-rering af vaske- og rengøringsmidler. Resultaterne fra inspektionerne er opsummeret for hvert enkelt land.

Danish