1887

Bilplejeprodukter

Nordisk tilsynsprojekt 2006–2007

image of Bilplejeprodukter

Tilsynsmyndighederne på kemikalie-området i de nordiske lande har gennemført et fælles tilsynsprojekt for bilplejeprodukter. Hovedformålet med projektet har været at kontrollere om importører og producenter af bilpleje-produkter i Norden, har tilstrækkeligt kendskab til kemikaliereglerne og om de markedsførte produkter er korrekt klassificeret og mærket. Rapporten beskriver relevant lov-givning vedrørende sundheds- og miljøfarer for kemiske produkter samt tolkning af hvilke produkter der anses som omfattet af EU´s forordning om vaske- og rengøringsmidler. Forord-ningen trådte i kraft i marts 2004 og foreskriver bl.a. særlige krav til dekla-rering af vaske- og rengøringsmidler. Resultaterne fra inspektionerne er opsummeret for hvert enkelt land.

Danish

.

Preface

De nordiske kemikalietilsynsmyndigheder udgiver under Nordisk Ministerråd rapporter, der beskriver de fælles nordiske tilsynskampagner. Denne rapport omhandler kontrol med bilplejeprodukter. Emnet for denne tilsynskampagne blev bestemt ved det årlige fælles nordiske møde mellem kemikalietilsyns myndighederne fra Finland, Sverige, Danmark, Island og værterne fra Norge, i Oslo juni 2005.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error