1887

Bilplejeprodukter

Nordisk tilsynsprojekt 2006–2007

image of Bilplejeprodukter

Tilsynsmyndighederne på kemikalie-området i de nordiske lande har gennemført et fælles tilsynsprojekt for bilplejeprodukter. Hovedformålet med projektet har været at kontrollere om importører og producenter af bilpleje-produkter i Norden, har tilstrækkeligt kendskab til kemikaliereglerne og om de markedsførte produkter er korrekt klassificeret og mærket. Rapporten beskriver relevant lov-givning vedrørende sundheds- og miljøfarer for kemiske produkter samt tolkning af hvilke produkter der anses som omfattet af EU´s forordning om vaske- og rengøringsmidler. Forord-ningen trådte i kraft i marts 2004 og foreskriver bl.a. særlige krav til dekla-rering af vaske- og rengøringsmidler. Resultaterne fra inspektionerne er opsummeret for hvert enkelt land.

Danish

.

Indledning

Indenfor rammen af Nordisk ministerråds miljøsamarbejde har de nordiske landes kemikalietilsynsmyndigheder siden 1999 samarbejdet i en undergruppe af Nordisk Kemikaliegruppe(NKG). Arbejdet har til formål at effektivisere tilsynet af kemikaliereglerne i Norden. Tilsynsmyndighederne mødes årligt for at diskutere tilsynsspørgsmål og der besluttes hvilket tilsynsprojekt, der skal igangsættes året efter. Sådanne projekter har fundet sted siden 2001. Samarbejdet finansieres dels gennem Nordisk ministerråd og deltagernes nationale myndigheder. Dette samarbejde mellem myndighederne har flere fordele. Markedet i Norden er stort set det samme. Det er muligt at koordinere tilsynsaktiviteten hos de enkelte virksomheder og der ses en større forståelse hos virksomheden, når det er åbenlyst, at myndighederne har koordineret tilsynsindsatsen. Desuden sker der en viden deling mellem inspektørerne, når tilsynserfaringerne deles.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error