1887

Beste tilgjengelige teknikker for fiskeoppdrett i Norden

image of Beste tilgjengelige teknikker for fiskeoppdrett i Norden

Fiskeoppdrett i Norden omfavner mange ulike marine- og ferskvannsarter og representerer et betydelig årlig produksjonskvantum i forhold til total produksjon i Europa. Målet med denne rapporten er å anbefale beste tilgjengelige teknikker (BAT) som reduserer forbruk av vann og energi, belastningen fra fôr og fekalier, og forbruk av medisiner og kjemikalier i havbasert og landbasert fiskeoppdrett. Rapporten presenterer en oversikt over de prosesser som er tilgjengelig i fiskeoppdretts- industrien. Foruten en statistisk oversikt over produksjonstall m.m. innenfor oppdrettsindustrien, inneholder rapporten beskrivelser av teknikker som kan betraktes som BAT (beste tilgjengelige teknikker) for å redusere forbruk av ressurser og miljøpåvirkninger fra landbasert og havbasert oppdrett. Rapporten henvender seg spesielt til oppdrettsindustrien og til miljømyndighetene i de nordiske landene. Den ble finanisert av Nordisk Ministerråds arbeidsgruppe for Produkter og Avfall gennem den nordiske BAT-gruppen.

Norwegian

.

Referanseanlegg

Det ble samlet inn data fra 7 landbaserte anlegg og 4 havbaserte anlegg. Blant de landbaserte anleggene er det 2 settefiskanlegg og 5 matfiskanlegg. Anleggene er konstruert for produksjon av enten laks og regnbueørret eller marine arter som piggvar. Et referanseanlegg defineres her som et anlegg der den implementerte teknikken; BAT, reduserer utslipp og forbruk av ressurser i en utstrekning der en samtidig ivaretar fiskens helse og velferd. Oppnåelige forbruks- og utslippsnivå ved bruk av den implementerte teknikken er sammenlignet med forbruks- og utslippsnivå uten bruk av teknikken i samme anlegg. En ned eller oppjustering av ulike parametrene i teknikken som referanseanleggene representerer, vil være nødvendig for å kunne tilpasses størrelsen på et annet anlegg.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error