1887

Beste tilgjengelige teknikker for fiskeoppdrett i Norden

image of Beste tilgjengelige teknikker for fiskeoppdrett i Norden

Fiskeoppdrett i Norden omfavner mange ulike marine- og ferskvannsarter og representerer et betydelig årlig produksjonskvantum i forhold til total produksjon i Europa. Målet med denne rapporten er å anbefale beste tilgjengelige teknikker (BAT) som reduserer forbruk av vann og energi, belastningen fra fôr og fekalier, og forbruk av medisiner og kjemikalier i havbasert og landbasert fiskeoppdrett. Rapporten presenterer en oversikt over de prosesser som er tilgjengelig i fiskeoppdretts- industrien. Foruten en statistisk oversikt over produksjonstall m.m. innenfor oppdrettsindustrien, inneholder rapporten beskrivelser av teknikker som kan betraktes som BAT (beste tilgjengelige teknikker) for å redusere forbruk av ressurser og miljøpåvirkninger fra landbasert og havbasert oppdrett. Rapporten henvender seg spesielt til oppdrettsindustrien og til miljømyndighetene i de nordiske landene. Den ble finanisert av Nordisk Ministerråds arbeidsgruppe for Produkter og Avfall gennem den nordiske BAT-gruppen.

Norwegian

.

Oversikt over forskning og utvikling (FoU) av beste tilgjengelige teknikker (BAT) i Norden

Dette kapittelet gir en generell oversikt over forskning og utvikling av BAT i Norden. FoU virksomhet på BAT for fiskeoppdrett i Danmark konsentreres bl.a. om å utvikle en lav-teknologisk produksjonsmetode for regnbueørret sammen med kommersielle aktører. Formålet er å teste ut denne lav-tekniske produksjonsmetoden, skaffe dokumentasjon for belastningen av resipient ved ulike fôringsintensiteter, utvikle utstyr for direkte oppsamling av fekalier og for forskjellige grader av resirkulering. Prosjektet skal også dokumentere effekten av de lav-tekniske renseinnretningene, effekten av forskjellige former for slamhåndtering og effekten av etterbehandling av slamvann. Det er også FoU aktiviteter på begrensning i anvendelse av medisin og hjelpestoffer, reduksjon i vannforbruk og forbedret rensning av avløpsvann fra dambruk

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error