Bästa Tillgängliga Teknik (BAT) för Nordisk Betongindustri

På uppdrag av Nordiska ministerrådets BAT-grupp, har RISE CBI Betonginstitutet tillsammans med Vahanen Environment Oy genomfört ett projekt om bästa tillgängliga teknik (BAT) för den nordiska betongindustrin. Syftet med projektet har varit att • göra en översyn och beskriva betongindustrin i Norden • beskriva de tekniker som används i branschen • definiera och beskriva de viktigaste miljöaspekterna ur ett nordiskt perspektiv • identifiera och beskriva tekniker som kan ingå i överväganden om BAT i betongindustrin. Informationen i rapporten kan användas av betongindustrin, miljökonsulter samt miljömyndiheter i de olika länderna. BAT-gruppen är en undergrupp till den nordiska arbetsgruppen för Hållbar Konsumtion och Produktion (HKP).

Swedish