1887

Bästa Tillgängliga Teknik (BAT) för Nordisk Betongindustri

image of Bästa Tillgängliga Teknik (BAT) för Nordisk Betongindustri

På uppdrag av Nordiska ministerrådets BAT-grupp, har RISE CBI Betonginstitutet tillsammans med Vahanen Environment Oy genomfört ett projekt om bästa tillgängliga teknik (BAT) för den nordiska betongindustrin. Syftet med projektet har varit att • göra en översyn och beskriva betongindustrin i Norden • beskriva de tekniker som används i branschen • definiera och beskriva de viktigaste miljöaspekterna ur ett nordiskt perspektiv • identifiera och beskriva tekniker som kan ingå i överväganden om BAT i betongindustrin. Informationen i rapporten kan användas av betongindustrin, miljökonsulter samt miljömyndiheter i de olika länderna. BAT-gruppen är en undergrupp till den nordiska arbetsgruppen för Hållbar Konsumtion och Produktion (HKP).

Swedish

.

BAT för betongindustrin

Kapitel 5 beskriver översiktligt vad som är BAT för betongindustrin i de nordiska länderna.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error