1887

A Framework for Multispecies Assessment and Management

An ICES/NCM Background Document

image of A Framework for Multispecies Assessment and Management

The report describes a framework that can be used to identify the most important trade-offs in ecosystem based fisheries management. The framework contains a description of how to identify the border between the science and policy domains, how to identify objectives and set goals for management, and how to communicate the management advice. Consultations with stakeholders showed that multi-species management advice needs to be precautionary, provide yields close to MSY, be in accordance with ecosystem constraints and be possible to communicate clearly to managers and policymakers. The use of the framework is demonstrated through examples from three different ecosystems: the Baltic Sea, the North Sea and the Barents Sea.

English

.

Sammenfatning (in Danish)

Et af de mest grundlæggende forhold i det marine økosystem er interaktionen mellem byttefisk og rovdyr. Gennem denne interaktion påvirker mængden af byttefisk rovfiskens vækst og mængden af rovfisk byttefiskenes dødelighed. Dermed påvirker vores udnyttelse af fisk i toppen af fødekæden det potentielle udbytte af mindre fisk, idet en stor bestand af rovfisk spiser en stor mængde småfisk, der så ikke kan udnyttes kommercielt. Disse effekter introducerer et behov for samfundsmæssige afvejninger omkring. hvordan havets ressourcer bør udnyttes: Det udnyttelsesmønster, der øger bestanden af små fisk såsom sild, er ikke det samme som det, der øger bestanden af store fisk såsom torsk. Denne rapport beskriver en ramme, der kan anvendes til at identificere de væsentligste afvejninger mellem forskellige hensyn i økosystem baseret fiskeriforvaltning. Rammen indeholder en beskrivelse af afgrænsningen mellem forskningens beslutningsarena og den politiske arena, hvordan man opsætter mål for forvaltningen og hvordan man kommunikerer rådgivningen. Konsultationer med interessenter afslørede at flerartsrådgivningen bør være i overenstemmelse med forsigtighedsprincippet, give et fiskeriudbytte tæt ved det maksimale bæredygtie udbytte (MSY), være i overenstemmelse med andre økosystem hensyn og være mulig at formidle til forvaltere og deltagere i det politiske system. Rådgivningen bør indeholde en beskrivelse af økosystemet, en identifikation af de vigtigste interaktioner og rådgivning omkring hvilke afvejninger af forskellige hensyn der er relevante i forvaltningen. Brugen af rammen demonstreres ved eksempler fra tre forskellige økosystemer: Østersøen, Nordsøen og Barentshavet. De tre eksempler er udvalgt, fordi de repræsenterer henholdsvis et økosystem med få dominerende arter, der alle udnyttes kommercielt (Østersøen), et økosystem med mange arter af rovdyr i toppen af fødekæden, hvoraf kun enkelte udnyttes kommercielt (Nordsøen) og et system hvor udnyttelsen af en rovfisk i høj grad påvirkes af fødetilgængelighed (Barentshavet). Et eksempel omkring blandet fiskeri og overvejelser omkring områder med færre data er også inkluderet for at vise at rammen også kan anvendes i disse tilfælde.

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error