Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden

Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012

Dette heftet består av artikler skrevet på basis av foredrag som ble holdt på Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012 i Oslo. Gjennomføringen av konferansen og utgivelsen av dette heftet er gjort med støtte fra Nordisk Ministerråd.

Norwegian