1887

Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden

Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012

image of Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden

Dette heftet består av artikler skrevet på basis av foredrag som ble holdt på Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012 i Oslo. Gjennomføringen av konferansen og utgivelsen av dette heftet er gjort med støtte fra Nordisk Ministerråd.

Norwegian

.

Utvecklingen i Nordisk arvsrätt – tecken i tiden (in Swedish)

Grunden för den nuvarande arvsrättsliga regleringen i Sverige kan sägas ha lagts genom 1928 års arvslag, 1930 års testamentslag samt 1933 års boutredningslag. Arvslagen innebar vissa nyheter i förhållande till tidigare reglering. Bland annat infördes föregångarna till nu gällande regler rörande makes arvsrätt och arvsordningen begränsades genom att kusiners arvsrätt avskaffades. År 1958 infördes ärvdabalken (1958:637) som inkorporerade ovan nämnda lagar. En viktig grundläggande förändring genomfördes år 1970 då barn födda utom äktenskap gavs arvsrätt efter sin far. Det kan noteras att man i Sverige i detta avseende låg långt efter Norge där barn födda utom äktenskap erhöll arvsrätt efter fadern redan år 1915 och i Danmark år 1937.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error