1887

Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden

Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012

image of Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden

Dette heftet består av artikler skrevet på basis av foredrag som ble holdt på Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012 i Oslo. Gjennomføringen av konferansen og utgivelsen av dette heftet er gjort med støtte fra Nordisk Ministerråd.

Norwegian

.

Samboförhållanden och en sambos bortgång (in Swedish)

I Finland har samboförhållanden av tradition reglerats på ett rätt så heltäckande sätt i annan än förmögenhetsrättslig lagstiftning. Detta gäller i synnerhet socialrättslig, förvaltningsrättslig och skatterättslig lagstiftning. Som ett gott exempel på hur samboförhållanden regleras kan man nämna 4 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) som föreskriver att med ett samboförhållande avses “att en man och en kvinna som inte är gifta med varandra stadigvarande lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden”. En definition av samboförhållanden på detta sätt är mycket vanlig i annan än förmögenhetsrättslig lagstiftning.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error