1887

Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden

Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012

image of Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden

Dette heftet består av artikler skrevet på basis av foredrag som ble holdt på Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012 i Oslo. Gjennomføringen av konferansen og utgivelsen av dette heftet er gjort med støtte fra Nordisk Ministerråd.

Norwegian

.

Lengstlevendes rett til arv og uskifte – mulig utvikling i norsk arverett

I denne artikkelen vil jeg skissere mulige utvikingstrekk i lengstlevedes avrerettslige stilling i Norge. Med “lengstlevende” opfatter jeg både lengstlevende ektefelle og lengstlevende samboer.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error