1887

Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden

Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012

image of Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden

Dette heftet består av artikler skrevet på basis av foredrag som ble holdt på Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012 i Oslo. Gjennomføringen av konferansen og utgivelsen av dette heftet er gjort med støtte fra Nordisk Ministerråd.

Norwegian

.

Dansk arveret – erfaringer efter arveloven af 2008 (in Danish)

Den 1. januar 2008 trådte en ny arvelov i kraft i Danmark. Loven blev til på grundlag af et – synes vi selv – grundigt udvalgsarbejde, der varede i næsten 6 år og resulterede i betænkning nr. 1473/2006 om revision af arvelovgivningen mv. Forfatterne til denne artikel har begge været sekretærer for udvalget, og Anne Louise Bormann senere medlem, mens Ib Hounsgaard Trabjerg deltog i Justitsministeriets udarbejdelse af lovforslag på grundlag af betænkningen. Ikke alle arvelovsudvalgets forslag kom med i det endelige lovforslag, og flere af de forslag, der blev vedtaget, har senere givet anledning til kritik. Vi vil i denne artikel kort gennemgå hovedpunkterne i den nye arvelov og derefter koncentrere os om de forslag, der ikke kom med i loven, eller blev væsentlig ændret i forhold til udvalgets forslag, og de lovændringer, der senere har været udsat for kritik.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error