1887

Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden

Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012

image of Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden

Dette heftet består av artikler skrevet på basis av foredrag som ble holdt på Nordisk arverettskonferanse 24. oktober 2012 i Oslo. Gjennomføringen av konferansen og utgivelsen av dette heftet er gjort med støtte fra Nordisk Ministerråd.

Norwegian

.

Balansen mellan efterlevande makens rätt och den först avlidna makens arvingar. Arvsrätt för sambor? – Ett svenskt perspektiv (in Swedish)

De frågor som jag fått i uppdrag att behandla är för det första om det finns skäl att harmonisera nordisk arvsrätt, för det andra om efterlevande makes arvsrätt bör stärkas, för det tredje om de som får sin arvsrätt uppskjuten på grund av efterlevande makes arvsrätt bör få sin rätt stärkt, samt för det fjärde om det finns behov av att ge efterlevande sambor arvsrätt. Frågorna kommer att, i tur och ordning, belysas ur ett svenskt perspektiv. Olika förslag till förändringar kommer att diskuteras. Inledningsvis ges en kort redogörelse för den svenska regleringen.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error