Tillægsforsikringer i Norden

Hvert år tegnes der i Norden 3-3,5 mio. tillægsforsikringer, dvs. forsikringer, der er knyttet til et bestemt produkt, som en forbruger - samtidig med forsikringen - erhverver i en detailforretning. Tillægsforsikringer tegnes først og fremmest ved køb af husholdnings- produkter, hårde hvidevarer og de fleste former for forbrugerelektronik, herunder mobiltelefoner. I praksis tegnes tillægsforsikringer typisk på forsikringsselskabets vegne, af salgspersonalet i den detailforretning, hvor produktet købes. Information om tillægsforsikringen, dens dæknings-omfang og varighed sammenlignet med reklamationsretten efter køberetlige regler, forholdet til forbrugerens øvrige forsikringer osv., skal således gives af salgspersonalet i detailforretningen. For formidlingen af tillægsforsikringen modtager detailforretningen provision fra forsikringsselskabet. Set fra et forbrugersynspunkt er det et springende punkt angående tillægs-forsikringer, hvorvidt de giver forbrugeren en væsentlig, reel fordel, der rækker ud over den beskyttelse, forbrugeren allerede er sikret gennem køberetlige regler om mangler, en eventuel garanti for varen samt den indboforsikring, som langt hovedparten af husstande i Norden har tegnet. Det er tillige et springende punkt, hvorvidt forbrugerens tegning af tillægsforsikring sker på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Rapporten kortlægger markedet for tillægsforsikringer, analyserer disses dækningsområde sammenholdt med køberetlige regler og indboforsikrings-dækningen og redegør for forbruger-beskyttelsen ved tegning af tillægs-forsikringer. Rapporten indeholder tillige overvejelser angående eventuel forbedring af forbrugernes retlige beskyttelse ved tegning af tillægsforsikringer.

Danish