1887

Statlige bevilgninger til FoU i de nordiske landene

Utviklingen i perioden 2000-2005 - metodebeskrivelser

image of Statlige bevilgninger til FoU i de nordiske landene

Denne rapporten viser utviklingen i anslåtte bevilgninger til forskning og utviklingarbeid (FoU) over de nordiske landenes statsbudsjetter i perioden 2000-2005. Til sammen utgjorde disse 66 milliarder norske kroner (NOK) i 2005. I rapporten inngår også en beskrivelse av metodegrunnlaget for analysene i de enkelte landene. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra alle landene og bygger i stor grad på materiale innsamlet av NIFU STEP (Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. Senter for innovasjonsstudier).

Norwegian

.

Spørreskjema

På de neste sidene følger spørreskjema som benyttes ved statsbudsjettanalyser i Danmark og Finland.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error