1887

Selvitys pohjoismaisiin sopimuksiin tehdyistä muutoksista 1. Tammikuuta 1995 jälkeen erityisesti EU-oikeuden näkökulmasta

image of Selvitys pohjoismaisiin sopimuksiin tehdyistä muutoksista 1. Tammikuuta 1995 jälkeen erityisesti EU-oikeuden näkökulmasta

Tämä Pohjoismaiden ministerineuvoston tilaama selvitys tarkastelee pohjoismaisten sopimusten ja EU-oikeuden suhdetta Suomen ja Ruotsin liityttyä Euroopan unioniin 1.1.1995. Selvitys pyrkii tunnistamaan ovatko vuoden 1995 jälkeen toteutetut sopimusmuutokset johtuneet EU-oikeudesta johtuvista velvoitteista. Kun ajan myötä yhä useampaa kysymystä säännellään Euroopan unionin oikeudessa, Pohjoismaiden kyky ylläpitää tai kehittää EU-oikeudesta eriäviä mutta Pohjoismaiden kesken yhtenäisiä sääntöjä vähenee. Jotta pohjoismaisen yhteistyön toimintaedellytykset turvattaisiin myös jatkossa, pohjoismainen yhteistyö tulee ottaa huomioon EU:n lainsäädännön valmistelun aikana. Selvitys osoittaa, että tilanteissa joissa pohjoismainen yhteistyö tuo lisäarvoa, yhteistyön jatkamiseen on usein  ollut mahdollista löytää oikeudellisia keinoja.

Finnish

.

Yhteenveto

Tämä Pohjoismaiden ministerineuvoston tilaama selvitys tarkastelee pohjoismaisten sopimusten ja EU-oikeuden suhdetta. Selvitys keskittyy niihin pohjoismaisiin sopimuksiin, jotka on tehty tai joita on muutettu Suomen ja Ruotsin liityttyä Euroopan unioniin 1.1.1995. Selvitys pyrkii tunnistamaan miksi sopimuksia on muutettu ja erityisesti sitä, ovatko muutokset johtuneet EU-oikeudesta johtuvista velvoitteista.

Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error