1887

Selvitys pohjoismaisiin sopimuksiin tehdyistä muutoksista 1. Tammikuuta 1995 jälkeen erityisesti EU-oikeuden näkökulmasta

image of Selvitys pohjoismaisiin sopimuksiin tehdyistä muutoksista 1. Tammikuuta 1995 jälkeen erityisesti EU-oikeuden näkökulmasta

Tämä Pohjoismaiden ministerineuvoston tilaama selvitys tarkastelee pohjoismaisten sopimusten ja EU-oikeuden suhdetta Suomen ja Ruotsin liityttyä Euroopan unioniin 1.1.1995. Selvitys pyrkii tunnistamaan ovatko vuoden 1995 jälkeen toteutetut sopimusmuutokset johtuneet EU-oikeudesta johtuvista velvoitteista. Kun ajan myötä yhä useampaa kysymystä säännellään Euroopan unionin oikeudessa, Pohjoismaiden kyky ylläpitää tai kehittää EU-oikeudesta eriäviä mutta Pohjoismaiden kesken yhtenäisiä sääntöjä vähenee. Jotta pohjoismaisen yhteistyön toimintaedellytykset turvattaisiin myös jatkossa, pohjoismainen yhteistyö tulee ottaa huomioon EU:n lainsäädännön valmistelun aikana. Selvitys osoittaa, että tilanteissa joissa pohjoismainen yhteistyö tuo lisäarvoa, yhteistyön jatkamiseen on usein  ollut mahdollista löytää oikeudellisia keinoja.

Finnish

.

Johtopäätökset

Kirjallisuudessa puhutaan toisinaan pohjoismaisen oikeudellisen yhteistyön kriisistä. Pohjoismaat eivät onnistu saamaan yhteisiä tavoitteitaan unionin agendalle, ja pohjoismaisen näkökulman esiin tuominen unionin tasolla koetaan vaikeaksi. Pohjoismaisen yhteistyön ajatellaan toimivan korkeintaan lisänä tai liitt eenä unionin lainsäädäntötoimiin. Toimivat ratkaisut, kuten pohjoismainen passiunioni, väistyvät tai muuttuvat EU -velvoitteiden johdosta. Jäsenvaltioiden keskinäisten kansainvälisten sopimusten tekeminen on unionin oikeuden kehityksen johdosta jäänyt taka- alalle. Käytännössä Pohjoismaiden EU-politiikka myös eroaa usein toisistaan, jolloin pohjoismaisen yhteistyön korvaaminen Euroopan unionin tasolla tehtävällä yhteistyöllä ei aina ole mahdollista.

Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error