1887

Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaali ja työmarkkinakysymyksissä

Rajaesteiden yleiskuvaus ratkaisuehdotuksineen

image of Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaali ja työmarkkinakysymyksissä

Työ rajaesteiden ratkaisemiseksi on ollut jo vuosia tärkeä kysymys kaikille Pohjoismaille. Rajaesteiden tiimoilta on tehty useita analyysejä ja raportteja. Pääministereiden kokouksessa Punkaharjulla vuonna 2007 päätettiin, että toimivan rajaesteiden ratkaisemiseen tähtäävän työn takaamiseksi perustetaan rajaestefoorumi. Yhteistyö alalla tähtää taloudellisen kasvun edistämiseen ja Pohjoismaiden kilpailukyvyn vahvistamiseen – Pohjoismaiden kansalaisten oikeuksia unohtamatta.

Finnish Norwegian, Icelandic, English, Danish

.

Sovellettava lainsäädäntö

Selostetuista ongelmista eräät liittyvät tilanteisiin, joissa henkilö työskentelee tai on työskennellyt useammassa kuin yhdessä Pohjoismaassa. Määräykset siitä, minkä maan laki tällaisissa tapauksissa tulee sovellettavaksi, sisältyvät asetukseen 883/2004.

Finnish Icelandic, English, Norwegian, Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error