1887

Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaali ja työmarkkinakysymyksissä

Rajaesteiden yleiskuvaus ratkaisuehdotuksineen

image of Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaali ja työmarkkinakysymyksissä

Työ rajaesteiden ratkaisemiseksi on ollut jo vuosia tärkeä kysymys kaikille Pohjoismaille. Rajaesteiden tiimoilta on tehty useita analyysejä ja raportteja. Pääministereiden kokouksessa Punkaharjulla vuonna 2007 päätettiin, että toimivan rajaesteiden ratkaisemiseen tähtäävän työn takaamiseksi perustetaan rajaestefoorumi. Yhteistyö alalla tähtää taloudellisen kasvun edistämiseen ja Pohjoismaiden kilpailukyvyn vahvistamiseen – Pohjoismaiden kansalaisten oikeuksia unohtamatta.

Finnish Norwegian, Icelandic, English, Danish

.

Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluja tai toimeentulotukea tarvitsevia Pohjoismaiden kansalaisia on eräissä tapauksissa lähetty kotiin toisesta Pohjoismaasta huolimatta siteistä asuinmaahan. Pohjoismaisen sosiaalipalvelusopimuksen 7 artiklassa säädetään, että Pohjoismaan kansalaista ei saa lähettää kotiin sillä perusteella, että hän on sosiaalipalvelujen tai toimeentulotuen tarpeessa, jos hänen perhesuhteensa, siteensä asuinmaahan tai muut olosuhteet puoltavat hänen jäämistään sinne, eikä missään tapauksessa, jos hän viimeisen kolmen vuoden ajan on laillisesti asunut maassa.

Finnish Danish, Icelandic, Norwegian, English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error