1887

Nordisk Policy-sammendrag

Erfaringer fra den nordiske undersøgelse ”improving Nordic policymak-ing on sustainable consumption with accessible knowledge and by dispelling myths that thwart sustainability”

image of Nordisk Policy-sammendrag

På trods af 20 års politisk indsats for en bæredygtigt livsstil fortsætter det materielle forbrug med at stige i Norden, hvor det er en ambition at være førende i bæredygtig samfundsudvikling. Det står klart, at den nuværende forbrugerpolitik ikke er så effektiv, som den kan være. Dette policy papir giver en række grunde til dette, lige fra forbrugernes selvbestemmelsesret, manglen på politiske instrumenter og til manglen på politisk mod til at involvere sig i forbrugerspørgsmål. Der eksisterer især i de politiske cirkeler nogle vedvarende misforståelser – myter – om forbrugeradfærd og bæredygtigt forbrug. Dette policy brief beskriver 10 myter om omstilling til en bæredygtig livsstil, der indtil nu har fastholdt beslutningstagerne i et fokus på teknologisk innovation og produkteffektivitet. 10 myter der indtil nu har forhindret at social innovation, nye alternative modeller for værdiskabelse, og at normer for et rimeligt forbrug har fået den nødvendige opmærksomhed.

Danish English, Icelandic, Swedish

.

Indledning

På trods af 20 års politikformulering om bæredygtigt forbrug (UNCED 1992) fortsætter det materielle forbrug og de miljømæssige konsekvenser med at stige i de nordiske lande og Europa. De nordiske lande har en ambition om at være førende indenfor bæredygtig samfundsudvikling. Det er derfor vigtigt at fremme og gøre det let af leve og forbruge bæredygtigt gennem en effektiv forbrugerpolitik, der kan sikre udnyttelsen af ressourcer og reducere de miljømæssige konsekvenser. Det er dog klart, at den nuværende forbrugerpolitik ikke er så effektiv, som den kunne være.

Danish Icelandic, English, Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error