1887

Nordisk Policy-sammendrag

Erfaringer fra den nordiske undersøgelse ”improving Nordic policymak-ing on sustainable consumption with accessible knowledge and by dispelling myths that thwart sustainability”

image of Nordisk Policy-sammendrag

På trods af 20 års politisk indsats for en bæredygtigt livsstil fortsætter det materielle forbrug med at stige i Norden, hvor det er en ambition at være førende i bæredygtig samfundsudvikling. Det står klart, at den nuværende forbrugerpolitik ikke er så effektiv, som den kan være. Dette policy papir giver en række grunde til dette, lige fra forbrugernes selvbestemmelsesret, manglen på politiske instrumenter og til manglen på politisk mod til at involvere sig i forbrugerspørgsmål. Der eksisterer især i de politiske cirkeler nogle vedvarende misforståelser – myter – om forbrugeradfærd og bæredygtigt forbrug. Dette policy brief beskriver 10 myter om omstilling til en bæredygtig livsstil, der indtil nu har fastholdt beslutningstagerne i et fokus på teknologisk innovation og produkteffektivitet. 10 myter der indtil nu har forhindret at social innovation, nye alternative modeller for værdiskabelse, og at normer for et rimeligt forbrug har fået den nødvendige opmærksomhed.

Danish English, Icelandic, Swedish

.

Hovederfaringer med vidensformidling

En af de centrale forhindringer i forhold til en evidensbaseret politikformulering inden for bæredygtigt forbrug er de vedvarende misforståelser, forenklinger og generaliseringer, når det gælder forbrugeradfærd. I denne tekst kalder vi disse for myter. Noget af kompleksiteten skyldes, at alle myter indeholder et element af sandhed. Derfor er det afgørende at finde og præsentere den tilgængelige evidens på en objektiv og afbalanceret måde. Et andet problem er at forskning i forbrugeradfærd i høj grad er kompleks og kan være vanskelig at udnytte på det politiske område, især fordi de fleste beslutningstagere, som udarbejder politik for bæredygtigt forbrug, har en baggrund som økonomer, ingeniører, jurister eller har naturvidenskabelige uddannelser, mens beslutningstagere med en baggrund inden for adfærdsvidenskaberne er underrepræsenterede. Som følge af denne strukturelle fastlåsthed, er anvendelsen af evidens fra adfærdsvidenskaberne utilstrækkelig.

Danish Swedish, Icelandic, English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error