1887

Nordisk Policy-sammendrag

Erfaringer fra den nordiske undersøgelse ”improving Nordic policymak-ing on sustainable consumption with accessible knowledge and by dispelling myths that thwart sustainability”

image of Nordisk Policy-sammendrag

På trods af 20 års politisk indsats for en bæredygtigt livsstil fortsætter det materielle forbrug med at stige i Norden, hvor det er en ambition at være førende i bæredygtig samfundsudvikling. Det står klart, at den nuværende forbrugerpolitik ikke er så effektiv, som den kan være. Dette policy papir giver en række grunde til dette, lige fra forbrugernes selvbestemmelsesret, manglen på politiske instrumenter og til manglen på politisk mod til at involvere sig i forbrugerspørgsmål. Der eksisterer især i de politiske cirkeler nogle vedvarende misforståelser – myter – om forbrugeradfærd og bæredygtigt forbrug. Dette policy brief beskriver 10 myter om omstilling til en bæredygtig livsstil, der indtil nu har fastholdt beslutningstagerne i et fokus på teknologisk innovation og produkteffektivitet. 10 myter der indtil nu har forhindret at social innovation, nye alternative modeller for værdiskabelse, og at normer for et rimeligt forbrug har fået den nødvendige opmærksomhed.

Danish English, Icelandic, Swedish

.

Hovedbudskaber til beslutningstagere

Det er urealistisk at forvente, at omstillingen til et bæredygtigt samfund vil ske på baggrund af de nuværende politiske strategier inden for bæredygtigt forbrug. Der er behov for betydelige ændringer, og forskningen som præsenteres i denne undersøgelse viser, at beslutningstagerne har en overflod af muligheder for at skabe positive ændringer og udnytte synergier mellem en række strategier og værktøjer.

Danish English, Swedish, Icelandic

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error