1887

Nordisk Ministerråds Velferdsforskningsprogram

Programkomitéens sluttrapport

image of Nordisk Ministerråds Velferdsforskningsprogram

Under Velferdsforskningsprogrammet (2000-2005) er det gjennomført i alt 15 prosjekter, hvorav seks kunnskapsoversikter basert på nyere nordisk velferdsforskning. Forskningen belyser velferdspolitiske temaer knyttet til familie, arbeidsmarked, marginalisering, kjønnsperspektiver, fertilitet, forbrukerperspektiver, eldreomsorg, innvandring og frivillighet. Velferdspolitiske forhold i Vestnorden inngår også i programmets forskning. Forskningen inneholder sammenligninger mellom de nordiske landene, og en del tilfeller land utenfor Norden. Et stort antall forskere fra alle nordiske land har deltatt i forskningen. Programkomitéens sluttrapport inneholder sammendrag av resultatene fra alle prosjektene. På oppdrag fra komitéen har Joakim Palme foretatt en vurdering av forskningen under programmet, også i en bredere nordisk velferdspolitisk ramme. Til slutt presenteres programkomitéens vurderinger og anbefalinger for videre nordisk velferdsforskning.

Norwegian

.

Velferdsforskningsprogrammets prosjekter

Prosjekttittel: Family policies, fertility trends and family changes in the Nordic countries: How sustainable is the Nordic model of family welfare?

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error