1887

Nabo – Unges opplevelse av sosial inkludering i Norge

image of Nabo – Unges opplevelse av sosial inkludering i Norge

Nabo er et prosjekt som ble lansert under det svenske presidentskapet i Nordisk Ministerråd 2018. Prosjektet drives av det svenske Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), under perioden 2018-2020 og søker å synliggjøre ungdomsperspektivet, dermed unges egne oppleveler av sosial inkldering. Unges stemmer vil bli hørt i spørsmål angående deres liv. Ungdom blir bedt om å beskrive hverdagen deres og hvordan de oppfatter mulighetene og hindringene deres. Fra historiene bygger Nabo et rammeverk for suksessfaktorer for sosial inkludering i Norden.I denne rapporten finner du resultatet fra den norske studien som er basert på 15 gruppeintervjuer med ungdommer fra store, mellomstore og små byer fra ulike plasser i landet.Lignende studier blir utført i de andre nordiske landene og i Færøyene, Grønland og Åland.

Norwegian

.

Deltakelse i samfunnslivet

I 2015 la regjeringen frem strategien Barn som lever i fattigdom. I denne strategi fremhever regjeringen at barn og unge skal ha like muligheter til å delta i fritidsaktiviteter. Regjeringen skriver at fritidsaktiviteter utgjør en viktig arena hvor barn og unge utvikler sosiale ferdigheter og opplever tilhørighet og felleskap, og at disse aspekter ved fritidsaktiviteter vil fremme samfunnsdeltakelse på formelle arenaer i voksenlivet. I strategien står b.la.:

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error