1887

Nabo – Unges opplevelse av sosial inkludering i Norge

image of Nabo – Unges opplevelse av sosial inkludering i Norge

Nabo er et prosjekt som ble lansert under det svenske presidentskapet i Nordisk Ministerråd 2018. Prosjektet drives av det svenske Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), under perioden 2018-2020 og søker å synliggjøre ungdomsperspektivet, dermed unges egne oppleveler av sosial inkldering. Unges stemmer vil bli hørt i spørsmål angående deres liv. Ungdom blir bedt om å beskrive hverdagen deres og hvordan de oppfatter mulighetene og hindringene deres. Fra historiene bygger Nabo et rammeverk for suksessfaktorer for sosial inkludering i Norden.I denne rapporten finner du resultatet fra den norske studien som er basert på 15 gruppeintervjuer med ungdommer fra store, mellomstore og små byer fra ulike plasser i landet.Lignende studier blir utført i de andre nordiske landene og i Færøyene, Grønland og Åland.

Norwegian

.

Tilhørighet

Å oppleve tilhørighet og å være del av et større fellesskap er vesentlig for mennesker. I dette ligger det en opplevelse av at man har mulighet til å bidra til et felleskap og at man opplever at andre setter pris på ens tilstedeværelse i felleskapet. Tilhørighet til en plass og tilknytning til en gruppe har stor betydning for unges identitet og trivsel, og er et grunnleggende element i unges sosiale inkludering (Davies, 2000; Gravesen, 2016; Paulgaard, 2012; Wacquant, 2007).

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error