1887

Nabo – Unges opplevelse av sosial inkludering i Norge

image of Nabo – Unges opplevelse av sosial inkludering i Norge

Nabo er et prosjekt som ble lansert under det svenske presidentskapet i Nordisk Ministerråd 2018. Prosjektet drives av det svenske Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), under perioden 2018-2020 og søker å synliggjøre ungdomsperspektivet, dermed unges egne oppleveler av sosial inkldering. Unges stemmer vil bli hørt i spørsmål angående deres liv. Ungdom blir bedt om å beskrive hverdagen deres og hvordan de oppfatter mulighetene og hindringene deres. Fra historiene bygger Nabo et rammeverk for suksessfaktorer for sosial inkludering i Norden.I denne rapporten finner du resultatet fra den norske studien som er basert på 15 gruppeintervjuer med ungdommer fra store, mellomstore og små byer fra ulike plasser i landet.Lignende studier blir utført i de andre nordiske landene og i Færøyene, Grønland og Åland.

Norwegian

.

Forord

Unge i Norden har generelt sett gode levevilkår. Men vi ser samtidig utfordringer i alle nordiske land, og utfordringene likner hverandre i hele Norden. Det finnes grupper av unge som ikke opplever at de hører hjemme i samfunnet. De opplever at de ikke blir hørt og heller ikke tatt på alvor når de deltar i offentlige aktiviteter. Vi vet også at stedet der unge vokser opp og bor spiller en rolle for hvilke muligheter unge har til å leve de liv de ønsker å leve. Den geografiske faktoren påvirker unges muligheter, det gjelder uansett om en person vokser opp på landsbygda, i en middels stor by, i et ikke-privilegert område eller i en storby med gode forhold.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error