1887

Nabo – Unges opplevelse av sosial inkludering i Norge

image of Nabo – Unges opplevelse av sosial inkludering i Norge

Nabo er et prosjekt som ble lansert under det svenske presidentskapet i Nordisk Ministerråd 2018. Prosjektet drives av det svenske Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), under perioden 2018-2020 og søker å synliggjøre ungdomsperspektivet, dermed unges egne oppleveler av sosial inkldering. Unges stemmer vil bli hørt i spørsmål angående deres liv. Ungdom blir bedt om å beskrive hverdagen deres og hvordan de oppfatter mulighetene og hindringene deres. Fra historiene bygger Nabo et rammeverk for suksessfaktorer for sosial inkludering i Norden.I denne rapporten finner du resultatet fra den norske studien som er basert på 15 gruppeintervjuer med ungdommer fra store, mellomstore og små byer fra ulike plasser i landet.Lignende studier blir utført i de andre nordiske landene og i Færøyene, Grønland og Åland.

Norwegian

.

Muligheter for innflytelse

At unge skal ha innflytelse på spørsmål som påvirker livet og fremtiden deres har de siste to årtiene vært et sentralt ideal i Norge (Barneog likestillingsdepartementet, 2009). I 2011 skrev Jens Stoltenbergs andre regjering: ”Regjeringen er opptatt av å sikre barn og ungdom gode levekår og utviklingsmuligheter. Sentralt i dette er barn og ungdoms muligheter for et positivt fritidsmiljø og for deltakelse og innflytelse i samfunnet” (Barnelikestillingsog inkluderingsdepartementet, 2011, s. 7). Dette politiske ideal videreføres av den nåværende Erna Solberg-regjering (Likestillingsdepartementet., 2019). Særlig barn og unges innflytelse i sitt eget lokalmiljø fremheves som viktig og som et område det skal tilrettelegges for, slik at barn og unge kan påvirke utviklingen i kommunene.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error