1887

Nabo – ungas röster om social inkludering på Åland

image of Nabo – ungas röster om social inkludering på Åland

Nabo – ungas sociala inkludering i Norden samlar in ungas åsikter och tankar om tillhörighet, möjligheter till inflytande, delaktighet i samhällslivet samt erfarenheter av samhällsservice och sociala relationer. I den här rapporten presenterar vi det åländska materialet som Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har samlat in genom fokusgruppsintervjuer under våren 2019.

Swedish

.

Avslutande diskussion

I den här undersökningen har ungas tankar om social inkludering på Åland sammanfattats med hjälp av fokusgruppintervjuer. I vår avslutande diskussion lyfter vi fram vikten av att känna tillhörighet på Åland samt presenterar ungas egna åsikter om hur det går att stärka möjligheterna till påverkan och inflytande.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error